http://www.nastenne-hodiny.cz

0 ks
0,- Kč

zobrazit košík
Vyhledávání

v kódu
v názvu
v textu
konec leva
Kontakt

Design District s.r.o.
Sechterova 1510/13
148 00 Praha 4
Česká republika

Internetový obchod
www.nastenne-hodiny.cz

Zodpovědná osoba:
Štěpánka Tornerová

Jiřího Líra 2129
Pelhřimov 393 01

tel.:
+420 734 439 013

email:
info@nastenne-hodiny.cz

Design District s.r.o.

konec leva
Novinky emailem


|
konec leva

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nastenne-hodiny.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem  (č. 89/2012 Sb.)  a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nastenne-hodiny.cz jsou závazné pro obě strany. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.nastenne-hodiny.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Osobní informace jsou provozovatelem shromaždovány z důvodu úspěšného splnění kupní smlouvy, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dále také k obchodním a marketingovým účelům.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.nastenne-hodiny.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Případné uplatnění práva z vadného plnění prodávajícím (reklamace) bude vyřízeno v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.nastenne-hodiny.cz a právním řádem platným v ČR.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na korespondenční adrese firmy: Design District s.r.o., Jiřího Líra 2129, 393 01 Pelhřimov.
Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Prodávající obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
Dále viz.níže: Reklamační řád

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí kupující nejpozději 14. den od převzetí zboží odeslat prodávajícímu rozhodnutí o odstoupení od smlouvy na email info@nastenne-hodiny.cz. Dále musí bez zbytečného prodlení a na vlastní náklady doručit nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu na korespondenční adresu prodávajícího (Design District s.r.o., Jiřího Líra 2129, 393 01 Pelhřimov). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět zaplacenou kupní cenu včetně nákladů za dopravu zboží k zákazníkovi předem dohodnutým způsobem.

Byla-li snížena hodnota zboží, např. došlo k částečnému opotřebení zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích

Cena

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.
Všechny ceny zboží v katalogu jsou uvedeny v Kč s DPH i bez DPH.

Při objednávkách do 3.000 Kč s DPH v rámci České republiky připočítáváme k ceně zboží  poštovné ve výši 105 Kč s DPH při platbě převodem na náš účet nebo 125 Kč s DPH při platbě na dobírku.
Při objednávkách nad 3.000 Kč s DPH v rámci České republiky poštovné zdarma.

Při objednávkách na Slovensko připočítáváme k ceně zboží poštovné 180 Kč s DPH při platbě převodem na náš účet nebo 230 Kč s DPH platbě na dobírku.

Provozovatel internetového obchodu www.nastenne-hodiny.cz, společnost Design District s.r.o. je plátcem DPH.

Platební podmínky

Za zakoupené zboží můžete platit následujícími způsoby:

Dodací podmínky

V případě, že je zboží skladem, zašleme Vám ho obvykle do 2, nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Pokud skladem není, je obvyklá dodací lhůta do 8 týdnů.

Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a dodací list.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a na Slovensko prostřednictvím společnosti PPL. Pracovníci této společnosti Vás před doručením budou kontaktovat, domluví s Vámi podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilku Vám standardně doručí v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, nicméně  pravděpodobný čas doručení můžete zjistit po zadání vašeho PSČ na www.ppl.cz nebo přímo při kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanechají oznámení a zásilku se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den.

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči a poznamenejte do přepravního listu. 

Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte nás do 3 pracovních dní na emailu info@nastenne-hodiny.cz nebo telefonicky na čísle 734 439 013. My budeme obratem kontaktovat přepravce. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení. 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě www.nastenne-hodiny.cz.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího       
Kupující je povinen v souladu s § 2104 dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující je dále povinnen seznámit se s návodem k použití zakoupeného zboží před jeho prvním použití. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) Na e-mailovou adresu provozovatele info@nastenne-hodiny.cz
b) Poštou na korespondenční adresu provozovatele Design District s.r.o., Jiřího Líra 2129, Pelhřimov

Kupující je povinen uvést:
a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu)
b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (dodací list)

2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.  
Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.  
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na info@nastenne-hodiny.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.     

2. Záruční podmínky
a) Doba pro uplatnění práv z vadného plnění je stanovena na 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Tato doba začíná převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě dodacího listu.
b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovatele internetového obchodu www.nastenne-hodiny.cz.
Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad.
c) Prodávající po vyřízení reklamace zašle zboží na své náklady a riziko odběratele zpět.     
d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- použitím zboží k jiným účelům než je určeno.
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

3. Práva spotřebitele při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění 
- právo na bezplatnou opravu zboží
- právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti je možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Jedná se například o vadu, kterou nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel také jde-li o vadu odstranitelnou, zboží však nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada celkem 3x a taková vada byla alespoň 2x opravena - nebo pro větší počet vad řádně užívat.
- právo na odstoupení od smlouvy lze využít pokud není možné zboží opravit, není možné dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti. Toto právo je možné využít i pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

4. Reklamační podmínky
Reklamace vyřizuje provozovatel internetového obchodu www.nastenne-hodiny.cz.

5. Závěrečná ustanovení     
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.9.2010.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Provozovatel internetového obchodu www.nastenne-hodiny.cz:

Design District s.r.o.
Sechterova 1510/13
148 00 Praha 4

IČ: 278 70 731
DIČ: CZ27870731

Č.ú.: 2800714668/2010 Fio banka

Expediční sklad:
Jiřího Líra 2129
393 01 Pelhřimov

Zodpovědná osoba:
Štěpánka Tornerová

Kontakt:
Tel: +420 734 439 013
Email: info@nastenne-hodiny.cz
          obchod@designdistrict.cz
Web: www.nastenne-hodiny.cz
         www.designdistrict.cz


Zákazník
Uživatel:

Heslo:


registrace
konec prava
Informace

Internetový obchod nastenne-hodiny.cz je specializovaný na moderní designové nástěnné hodiny a další designové interiérové doplňky. V naší nabídce naleznete pouze skutečný design. Sortiment neustále doplňujeme tak, aby Vaše nové nástěnné hodiny již nebyly jen ukazatelem času, ale především atraktivní a přitom funkční součástí interiéru.

V našem e-shopu nakoupíte:
BEZPEČNĚ - jsme první internetový obchod zaměřený na designové nástěnné hodiny. Provoz jsme zahájili na jaře roku 2008 a máme tisíce úspěšně vyřízených objednávek. Garantujeme 100% původ zboží přímo od výrobců.
SNADNO - nakoupíte bez registrace, zboží třídíme podle typu, velikosti, funkce, výrobce.
RYCHLE - zboží ze skladu expedujeme do 24 hodin. Doručeno je pak obvykle během 2 pracovních dnů od objednání.
LEVNĚ - nástěnné hodiny a další zboží nabízíme za nejnižší možné ceny. Navíc je u nás na objednávky nad 3.000 Kč v rámci ČR doprava zdarma 

JSME PLÁTCI DPH 

CHCETE-LI S NÁMI 
SPOLUPRACOVAT,
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM
EMAILEM NA ADRESE
obchod@designdistrict.cz.

 

 

            Design District - Designové nástěnné hodiny

konec pravá
Copyright © Design District s.r.o. - designové nástěnné hodiny Všechna práva vyhrazena | Created by AVT design - tvorba www stránek | Mapa stránek

Doporučujeme: kuchyňské nádobí, www.farmercz.czdobré hračkykvalitní biopotraviny, optimalizace PageRank.cz, zdraví z Vysočiny, toptenis.cz